ML Redovisning

 

Jag erbjuder tjänster för alla typer av bolag, såsom enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Jag hjälper även föreningar, bl.a. bostadsrättsföreningar. ML Redovisning är en redovisningsbyrå som du hittar centralt i Västerås. 

 

Jag värdesätter en god kundrelation med regelbunden kontakt. Jag har en lång och bred erfarenhet av bl.a. redovisning och jag är väl bekant med de problem och frågor som de flesta företagen kan ställas inför. 

 

- Bokföringsuppdrag (löpande bokföring)

- Bokslut

- Årsredovisningar

- Fakturering

- Kund- och Leverantörsreskontra

- Löneadministration

- Momsredovisning

- Skattedeklarationer

- Deklarationer

- Bolagsbildning

- Likvidationer